Profesorka Vesna Nikolić-Ristanović dobitnica je nagrade "Anđelka Milić"

Profesorka Vesna Nikolić-Ristanović dobitnica je nagrade "Anđelka Milić"- za izuzetan ili životni doprinos u stvaranju znanja iz oblasti rodnih i feminističkih studija i njihove primene u ženskom pokretu, koju dodeljuje Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM)

 


Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović je kao naučnica, istraživačica, pravnica feminističke orijentacije i aktivistkinja, svojim četiri decenije dugim naučno-istraživačkim i aktivističkim radom dala značajan doprinos reformama zakonodavnog okvira i izgradnji institucionalnog odgovora na nasilje nad ženama u Srbiji, unapređenju položaja žrtava kriminaliteta, razvoju službi za pomoć žrtvama, uključivanju feminističke teorije i metodologije i teme nasilja nas ženama u univerzitetsko obrazovanje u Srbiji, kao i razvoju nekonfliktnog društva. Svojim radom dala je neprocenjiv doprinos osnaživanju feminističke proizvodnje kontekstualizovanog znanja, pre svega putem originalnih istraživanja, koja su poslužila kao osnov za zalaganja za značajne društvene promene usmerene na unapređenje rodne ravnopravnosti, poboljšanje položaja žena, unapređenje pravne zaštite žrtava kriminaliteta, posebno žena žrtava nasilja, ali i na širu primenu feminističkog znanja i iskustva u svim drugim oblastima društvenog života u Srbiji. Svojim aktivističkim radom, Vesna je dala neprocenjiv doprinos razvoju i širenju ženskog pokreta u Srbiji.


Više o nagradi na: https://sefem.org/nagrade/ .

 

     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE