Viktimološko društvo Srbije

je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

O nama

 
Kalendar relevantnih događaja
     
  16. Međunarodni simpozijum

Svetskog viktimološkog društva 2018

Victims and Victimization: Moving Towards An International Victimology
Hong Kong, Kina

June 10-14, 2018

Simpozijum zajednički organizuju Gradski univerzitet Hong Kong i Svetsko viktimološko društvo i biće prvi put da se simpozijum održava u Kini.
Više informacija o simpozijumu će biti dostupno u narednom periodu. Molimo vas da posetite internet stranicu Svetskog viktimološkog društva s vremena na vreme da biste bili pravovremeno informisani :
www.worldsocietyofvictimology.org

 
     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE