Viktimološko društvo Srbije

je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

O nama

 
Kalendar relevantnih događaja
     
  21. godišnja konferencija Evropskog društva za kriminologiju: (Ne)legalne organizacije i kriminal - Izazovi savremene kriminologije
 

Od 08. do 11.09.2021. u Bukureštu, Rumunija. Tokom konferencije diskutovaće se kako o krivičnim delima koja čine pojedinci, tako i o krivičnim delima počinjenim u različitim organizacionim strukturama. Više o konferenciji pogledati na: https://www.eurocrim2021.com/

 
     
  Godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije


Beograd
25. i 26. Novembar 2021.

 
     
  Viktimizacija u digitalnom svetu: reagovanje na potrebe žrtava i povezivanje sa njima


17. međunarodni simpozijum Svetskog Viktimološkog društva pod nazivom Viktimizacija u digitalnom svetu: reagovanje na potrebe žrtava i povezivanje sa njima, održaće se od 5. do 9. juna 2022. godine u San Sebastijanu, Baskija, Španija. Simpozijum će okupiti profesionalce, istraživače, kreatore politike, studente, aktiviste i volontere iz različitih disciplina i oblasti, kako bi zajedno diskutovali o identifikaciji, prevenciji, krivičnom gonjenju i socijalno-pravnim i psihološkim odgovorima na viktimizaciju u digitalnom svetu. Više o simpozijumu pogledati na: http://www.worldsocietyofvictimology.org/symposium2022/

 
     
  SVRI Forum 2022


Sedma konferencija Inicijative za istraživanje seksualnog nasilja (Sexual Violence Research Initiative-SVRI) biće održana od 19. do 23. septembra 2022.g. u Meksiku. Konferencija okuplja istraživače, praktičare, kreatore politike i aktiviste u cilju razmene znanja i iskustva na temu nasilja nad ženama, nasilja nad decom i drugim oblicima nasilja uzrokovanim neravnopravnošću polova. Više o konferenciji pogledati na: https://www.svri.org/svrinterest/save-the-date-svri-forum-2022

 
     
     

Kontakt

 

011 6303022

011 2288040

065 5486421

063 356613   

 

e-mail: vdsrbija@gmail.com internet stranica: www.vds.org.rs

Viber, WhatsApp, Facebook i Instagram nalog

Radno vreme svakog radnog dana od 10.00-20.00h

Projekat ALTERNATIVE

TEMIDA

 časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu

VDS biblioteka

Kalendar relevantnih događaja

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE