Viktimološko društvo Srbije

je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

O nama

 
Kalendar relevantnih događaja
     
  Podrška žrtvama - Azija
I međunarodna konferencija
24-26. mart 2019.
Seul, Koreja
 
     
  XXXV Post diplomski kurs Viktimologije, Podrška žrtvama i krivično pravo
Inter -Univerzitetski centar,

Dubrovnik , Hrvatska
Maj 2019

Više informacija možete naći na: http://www.worldsocietyofvictimology.org/wsv-events/victimology-courses/europe-dubrovnik-croatia/

 
     
  Međunarodni simpozijum foruma

za restorativnu pravdu
OD KAZNENE MEDIJACIJE DO RESTORATIVNE PRAVDE POLITIKE I PRAKSE U TRANZICIJI
5-6 June 2019
Deusto Univerzitet u Bilbau, Španija
Više informacija možete naći: http://www.euforumrj.org/events/agmandsymposium/

 
     
  Godišnja konferencija organizacije Evropska pomoć žrtvama
Oporavak žrtava - put sa mnogo pravaca
12-13 June 2019
Strazbur, Francuska
 
     
  19 godišnja konferencija

Evropskog udruženja za kriminologiju
ConverGent
Konvergentni putevi, mostovi i

novi pravci u kriminologiji
18.-21. Septembar 2019.g.
Gent, Belgija
Više informacija možete naći na: https://www.eurocrim2019.com/

 
     
  Konferencija Rodne studije 2019: O nasilju
24.-26. Oktobar 2019
Helsinki univerzitet, Finska
Više informacija o konferenciji možete naći na: https://www.helsinki.fi/en/conferences/gender-studies-2019-conference/about-0
 
     
  Treća evropska konferencija o

nasilju u porodici,

Oslo, Norveška 1.-4. septembar 2019.g.
Više informacija o konferenciji i plenarnim izlagačima možete naći na sledećem linku: https://ecdv-oslo.org/

 
     
  Godišnja konferencija američkog udruženja za kriminologiju
Kriminologija u novoj eri: Suočavanje s nepravdom i nejednakostima
13.-16. novembar 2019.
San Francisko, SAD
Više informacija možete naći: https://www.asc41.com/annualmeeting.html
 
     
  Deseta Godišnja konferencija

Viktimološkog društva Srbije

Viktimizacija i različitost: Ka holističkom pristupu viktimologiji i pravima žrtava
28.-29. Novembar 2019
Beograd, Srbija

 
     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE