Viktimološko društvo Srbije

je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

O nama

 
Kalendar relevantnih događaja
     
  Stokholm, Švedska
23-24. maja 2018
Godišnja konferencija organizacije Evropska podrška žrtvama (Victim support Europe)
Više informacija možete naći na: http://www.vse2018.eu/
 
     
  Dubrovnik, Hrvatska, 22. - 28. April 2018.
Jean Monnet Advanced Seminar in EU Criminal Law and Policy (2018): Enhancement of Victims’s Protection within the EU: Building Mutual Trust Between the EU Member States
Više informacija možete naći na: https://www.pravo.unizg.hr/kp?@=7o6q#news_14406
 
     
  16. Međunarodni simpozijum

Svetskog viktimološkog društva 2018

Victims and Victimization: Moving Towards An International Victimology
Hong Kong, Kina

June 10-14, 2018

Simpozijum zajednički organizuju Gradski univerzitet Hong Kong i Svetsko viktimološko društvo i biće prvi put da se simpozijum održava u Kini.
Više informacija o simpozijumu će biti dostupno u narednom periodu. Molimo vas da posetite internet stranicu Svetskog viktimološkog društva s vremena na vreme da biste bili pravovremeno informisani :
www.worldsocietyofvictimology.org

 
     
  Tirana, Albanija, 14.-16. Juna 2018.
Deseta međunarodna konferencija Evropskog foruma za restorativnu pravdu
Više informacija o konferenciji možete naći: http://www.euforumrj.org/events/criminal-justice-summer-course/
 
     
  Barselona, Španija, 3-6. Jul 2018.
Letnji kurs krivičnog prava
Više informacija možete naći na: http://www.euforumrj.org/events/criminal-justice-summer-course/
 
     
  Sarajevo, BIH,

29. Avgust-1. Septembar 2018.g.
18. Konferencija Evropskog kriminološkog društva
Više informacija možete naći na: https://www.eurocrim2018.com/

 
     
  Atlanta, SAD, 14-17. Novembar 2018.g.
74. godišnja konferencija Američkog udruženja za kriminologiju
Tema: Institucije, kulture i kriminalitet
Više informacija možete naći na: http://www.asc41.com/
 
     
  Beograd, Srbija, 29.-30. Novembar 2018.
Deveta godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije

Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimolosku teoriju i praksu

 
     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE