Viktimološko društvo Srbije

je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

O nama

 
Kalendar relevantnih događaja
     
  Podrška žrtvama - Azija
I međunarodna konferencija
24-26. mart 2019.
Seul, Koreja
 
     
  XXXV Post diplomski kurs Viktimologije, Podrška žrtvama i krivično pravo
Inter -Univerzitetski centar,

Dubrovnik , Hrvatska
Maj 2019

Više informacija možete naći na: http://www.worldsocietyofvictimology.org/wsv-events/victimology-courses/europe-dubrovnik-croatia/

 
     
  Treća evropska konferencija o

nasilju u porodici,

Oslo, Norveška 1.-4. septembar 2019.g.
Više informacija o konferenciji i plenarnim izlagačima možete naći na sledećem linku: https://ecdv-oslo.org/

 
     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE