Viktimološko društvo Srbije

je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

O nama

 
Kalendar relevantnih događaja
     
  Barselona, Španija, 3-6. Jul 2018.
Letnji kurs krivičnog prava
Više informacija možete naći na: http://www.euforumrj.org/events/criminal-justice-summer-course/
 
     
  Sarajevo, BIH,

29. Avgust-1. Septembar 2018.g.
18. Konferencija Evropskog kriminološkog društva
Više informacija možete naći na: https://www.eurocrim2018.com/

 
     
  Atlanta, SAD, 14-17. Novembar 2018.g.
74. godišnja konferencija Američkog udruženja za kriminologiju
Tema: Institucije, kulture i kriminalitet
Više informacija možete naći na: http://www.asc41.com/
 
     
  Beograd, Srbija, 29.-30. Novembar 2018.
Deveta godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije

Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimolosku teoriju i praksu

 
     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE