AKTIVNOSTI VIKTIMOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE
I SLUŽBE VDS INFO I PODRŠKA ŽRTVAMA
za period 1.maj -1. jun 2020.

 

U periodu od 1. maja do 1. juna 2020., Služba VDS info i podrška žrtvama zabeležila je 22 poziva. U ovom periodu javilo nam se 8 osoba žrtava nasilja u porodici, 4 osobe javile su se za pomoć u vezi nasilja na radnom mestu. Takođe, 4 poziva bilo je u vezi slučajeva seksualnog nasilja, 2 osobe obratile su za pomoć povodom pretnji i 1 osoba povodom fizičkog nasilja van porodice.


Viktimološko društvo Srbije predano radi sa svojim korisnicama/ima i spremno je da Vam pomogne. Trudimo se da budemo ažurni sa novim oblicima pomoći koji će građanima biti dostupni, svesni oblika i vidova kršenja prava proisteklih iz trenutne situacije. Osećajte se slobodno da nas kontaktirate povodom naših usluga psihosocijalne podrške, pravnih saveta, informisanja o vašim pravima iz radnog odnosa, kao i povodom pretrpljenih posledica duže izolacije i socijalnog distanciranja, eskalacije partnerskog i porodičnog nasilja u izolaciji, otkaza sa posla i slično.


Sve žrtve nasilja i drugih oblika kriminaliteta, ali i oni kojima je potrebna psihosocijalna podrška vezana za pandemiju korona virusom mogu nas kontaktirati svakog radnog dana putem telefona 0112288040 i 0116303022 svakog radnog dana do 16.00h, dok nas na dežurne telefone 0655486421 i 063356613 možete dobiti u bilo koje doba . Možete nas kontaktirati i putem e-maila vdsrbija@gmail.com , internet stranice www.vds.org.rs, vibera, whats up , Facebook i Instagram naloga.


Budite solidarni! Mislite na sebe i druge!


Ako su Vam potrebne informacije i podrška, ako Vam je potrebno da sa nekim podelite svoje strahove i dileme, tu smo za Vas!

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE