AKTIVNOSTI VIKTIMOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE
I SLUŽBE VDS INFO I PODRŠKA ŽRTVAMA
za period 1.jul - 31. jul 2020.

 

U periodu od 1. do 31. jula 2020., Služba VDS info i podrška žrtvama je imala 26 kontakata sa osobama sa različitim vrstama problema. U tom periodu javilo nam se 16 žena i 4 muškarca. Pored osoba koje su se javljale i ranije, 11 osoba je prvi put, u ovom periodu kontaktiralo Službu. U ovom periodu javilo nam se 10 osoba sa problemom nasilja u porodici, 4 osobe javile su se za pomoć u vezi nasilja na radnom mestu i narušavanja prava iz radnog odnosa. Od ostalih razloga za javljanje, po 1 osoba javila se vezano za proganjanje, konflikt u komšijskom odnosu, ne savesno lečenje, ne rešeni imovinsko pravni odnos, internet prevaru i ne adekvatno postupanje institucija.


Sve žrtve nasilja i drugih oblika kriminaliteta, ali i oni kojima je potrebna psihosocijalna podrška vezana za pandemiju korona virusom mogu nas kontaktirati svakog radnog dana putem telefona 0655486421 i 063356613 od 10h do 20h, e-maila vdsrbija@gmail.com, internet stranice www.vds.org.rs ili preko Viber, Whatsapp, Facebook i Instagram naloga. Pošaljite poruku sa brojem telefona i mi ćemo Vas kontaktirati u što kraćem roku. Razgovori u kancelariji neće biti mogući u narednom periodu.


Budite solidarni! Mislite na sebe i druge!


Ako su Vam potrebne informacije i podrška, ako Vam je potrebno da sa nekim podelite svoje strahove i dileme, tu smo za Vas!
 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE