E-mail konsultacije

Služba VDS Info i podrška žrtvama (tel: 011 63 03 022 i 011 22 88 040) je namenjena svim žrtvama kriminaliteta i kršenja ljudskih prava, ženama i muškarcima. Služba pokušava da odgovori na najčešće potrebe žrtava i pruža:


• Informacije o pravima žrtava i načinima na koje ih mogu ostvariti • Poverenje, razumevanje, osnažujuću podršku, razmatranje mogućnosti za rešavanje problema, aktiviranje podrške u porodici i socijalnoj sredini, informacije o psihološkim reakcijama i dinamici oporavka, praktične informacije za ponovno uspostavljanje životnih tokova posle traumatičnog događaja i dr.
• Upućivanje u nadležne i specijalizovane institucije/organizacije u zavisnosti od konkretnih potreba žrtava u Beogradu i Srbiji
• Praćenje i podršku na sudu i kontakte sa državnim institucijama
• Podrška osuđenicama koje su posle dugogodišnjeg trpljenja nasilja izvršile krivično delo.

Ova je rubrika posvećena vašim pitanjima na koje vam odgovaraju saradnici VDS sa iskustvom rada sa žrtvama svih oblika povređujećeg ponašanja.

Ako imate pitanje, problem, želite da pomognete sebi ili vama bliskoj osobi pišite nam! Zajednički ćemo potražiti odgovor.

 

Naše E-mail adrese su: vds@eunet.rs i vdsrbija@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE