IX godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije

Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu

Deveta godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije
Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu
Beograd, 29. i 30. novembar 2018. godine
Hotel 88 rooms
Takovska 49

Cene smeštaja za učesnike konferencije u hotelu 88 rooms su:

Prenoćište sa doručkom u jednokrevetnoj sobi iznosi 67 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
Prenoćište sa doručkom u dvokrevetnoj sobi iznosi 74 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Za rezervaciju smeštaja molimo vas pratite sledeći link:
https://www.miross.rs/sr/dogadjaji/vds-2018/smestaj

Kotizacija za učešće na konferenciji je 115 EUR za uplate do 10. oktobra 2018. godine.
Kotizacija za učešće na konferenciji je 135 EUR za uplate nakon 10. oktobra 2018. godine.

Kotizacije po povlašćenim cenama za članice/ove VDS koji su platili članarinu VDS za 2018. godinu

Kotizacija za učešće na konferenciji je 95 EUR za uplate do 10. oktobra 2018.
Kotizacija za učešće na konferenciji je 115 EUR za uplate nakon 10. oktobra 2018.

U cenu kotizacije uračunata su dva ručka, štampa knjige apstrakata, materijal za konferenciju, osveženje i troškovi organizacije skupa.

Za registraciju molimo Vas da sledite sledeći link:
https://www.miross.rs/sr/dogadjaji/vds-2018/prijava-ucesnika


Informacije u vezi sa otkazivanjem učešća i povraćajem uplata:
U slučaju otkazivanja učešća do 10. oktobra, vraća se cela uplata kotizacije i cela uplata za prenoćište i ishranu umanjena za bankarske troškove.
U slučaju otkazivanja učešća u periodu od 10. oktobra do 31. oktobra, vraća se pola kotizacije i cela uplata za prenoćište i ishranu umanjena za bankarske troškove.
U slučaju otkazivanja učešća od 31. oktobra do 10. novembra, vraćaju se uplate za smeštaj i ishranu umanjene za bankarske troškove.
U slučaju otkazivanja učešća posle 10. novembra, uplaćena sredstva se ne vraćaju.
Za sve informacije vezane za uplatu molimo Vas obratite se Jasmini Nikolić na telefon 0116303022 ili na e-mail: vdsconference@gmail.com ili vdsrbija@gmail.com .

 

     
     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE