IX godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije

Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu

Preliminarni program

Deveta godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije
Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu
Beograd, Hotel 88 soba
29. i 30. novembar 2018. godine

I dan (29.11.2018.)

09.00 – 09.30 Registracija učesnika

09.30 – 10.00 Otvaranje konferencije i dodela nagrada Viktimološkog društva Srbije

10.00 – 11.30 Plenarna sesija 1: Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu

 • Prof. dr Robert Peacock, Fakultet humanističkih nauka, Odeljenje za kriminologiju, Univerzitet Free State, Južna Afrika: Novi modeli viktimizacije: Kritičko preispitivanje konceptualnih teorijskih okvira s osvrtom na jedinstvenost lokalnog konteksta, uopštavanje i prakse u globalizovanom svetu

 • Prof. dr May-Len Skilbrei, Pravni fakultet, Odeljenje za kriminologiju i sociologiju prava, Univerzitet u Oslu, Norveška: Transnacionalni kriminalitet, učinioci i žrtve: Kako mobilnost utiče na podršku žrtvi i krivično gonjenje

 • Prof. dr Anabel Cerezo, Pravni fakultet, Odeljenje za krivično pravo; Andaluzijski interuniverzitetski institut za kriminologiju, Univerzitet u Malagi, Španija: Razumevanje sajber nasilja u tinejdžerskim partnerskim vezam

11.30 – 12.00 Pauza i poster prezentacije

12.00 – 14.00 Plenarna sesija 2: Novi i stari oblici nasilja nad ženama: Izazovi društvenog reagovanja – Sesija posvećena doprinosu prof. dr Slobodanke Konstantinović Vilić istraživanju, edukaciji i zalaganju za promene vezano za nasilje nad ženama

 • Dr Sanja Ćopić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu i Viktimološko društvo Srbije, Srbija: Razvoj zakonodavnog okvira za zaštitu žena žrtava nasilja u Srbiji

 • Prof. dr Slađana Jovanović, Pravni fakultet, Univerzitet Union u Beogradu, Srbija: Novi krivičnopravni odgovori Republike Srbije na nasilje nad ženama

 • Prof. dr Nevena Petrušić, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija, doc. dr Natalija Žunić, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija: Istraživanja prakse srpskih sudova u procesuiranju slučajeva nasilja u porodici: Metodološki pristupi i ostvareni rezultati

 • Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu i Viktimološko društvo Srbije, Srbija: Nasilje nad ženama i nastava na visokoškolskim ustanovama u Srbiji

 • Dr Tanja Ignjatović, Autonomni ženski centar, Srbija: Nasilje prema ženama zloupotrebom dece: Izazovi u procenama i intervencijama

 • Prof. dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu u penziji, Srbija: Kako sprečiti da nasilje u porodici postane femicid?

14.00 – 15.00 Pauza za ručak

15.00 – 16.30 Tematske sesije

Tematska sesija 1: Žrtve kriminaliteta: Zakonodavstvo, praksa i istraživanja
Radni jezik: srpski

 • Prof. dr Oliver Bačanović, Fakultet bezbednosti-Skoplje, Univerzitet “Sv. Kliment Ohridski” Bitola, Makedonija, dr Nataša Peovska, Fakultet bezbednosti-Skoplje, Univerzitet “Sv. Kliment Ohridski” Bitola, Makedonija: Prava i položaj dece žrtava kaznenih dela u makedonskom Zakonu o pravdi za decu

 • Dr Sanja Ćopić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu i Viktimološko društvo Srbije, Srbija, Slavica Vasić, BIBIJA-Romski ženski centar, Beograd, Srbija, Bejan Šaćiri, Viktimološko društvo Srbije, Srbija: Nasilje nad Romkinjama u porodici i partnerskim odnosima u Srbiji: Rezultati istraživanja

 • Prof. dr Irma Kovčo Vukadin, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Odeljenje za kriminologiju, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska: Istraživanje seksualne viktimizacije djece – Etička pitanja

 • Prof. dr Zoran Pavlović, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman i Pravni fakultet, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Srbija: Nametanje vaspitanja silom

Tematska sesija 2: Viktimizacija oružanim i elektronskim nasiljem i prevencija viktimizacije
Radni jezik: srpski

 • Prof. dr Slađana Đurić, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Srbija, Ana Paraušić, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Srbija: Viktimizacija oružanim nasiljem u zemljama Jugoistočne Evrope

 • Mr Ljiljana Stevković, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu i Viktimološko društvo Srbije, Srbija, Milica Popović, Srbija: Elektronsko nasilje među studentima Univerziteta u Beogradu: Karakteristike iskustva viktimizacije i nasilnog ponašanja

 • Dr Vida Vilić, Klinika za stomatologiju u Nišu, Srbija: Pornografija iz osvete kao oblik sajber mizoginije

 • Dr Milica Kovačević, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu, Srbija: Video nadzor-primena u cilju suzbijanja viktimizacije

16.30 – 16.45 Pauza i poster prezentacije

16.45 – 18.15 Tematske sesije

Tematska sesija 3: Viktimizacija i društvena reakcija
Radni jezik: engleski

 • María Izco Rincón, Andaluzijski interuniverzitetski institut za kriminologiju, Univerzitet u Malagi, Španija: Romkinje u zatvoru u Španiji: Kvalitativna studija u Malagi

 • Donatella Aita, Univerzitet Deusto, Bilbao, Španija: Korelacija između individualne krivične odgovornosti i naknade štete za žrtve pred Međunarodnim krivičnim sudom

 • Oggu Sreekanth, IDC-Herzliya, Izrael: Uloga policije u sprečavanju maloletničke delinkvencije i ponovne viktimizacije dece u sukobu sa zakonom: Studija slučaja iz države Tamil Nadu

 • Kjell Elefalk, Međunarodni menadžer i policijski konsultant, Kompanija Trygghet and Management, Švedska: Koje su metode korisne kada se meri policijski učinak u slučajevima viktimizacije?

Tematska sesija 4: Različiti vidovi viktimizacije: Teorija i praksa
Radni jezik: srpski

 • Dr Stela Stojisavljević, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Bosna i Hercegovina, dr Bojana Matejić, Institut za socijalnu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija, prof. dr Bosiljka Đikanovic, Institut za socijalnu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija: Viktimizacija kojoj su izloženi muškarci koji imaju seks sa muškarcima (MSM) u Bosni i Hercegovini: Rezultati kvalitativnog istraživanja pomoću dubinskog intervjua

 • Prof. dr Miodrag Simović, Ustavni sud Bosne i Hercegovine i Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina, prof. dr Dragan Jovašević, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija, prof. dr Marina Simović, Ombudsman za decu Republike Srpske i Fakultet pravnih nauka, Univerzitet „Apeiron”, Bosna i Hercegovina: Nasilje u porodici u pravosudnoj praksi Republike Srbije

 • Mr Jelena Kuprešanin, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Bosna i Hercegovina, prof. dr Vladimir M. Simović, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Nezavisni univerzitet u Banjoj Luci i Fakultet pravnih nauka, Univerzitet „Vitez“, Bosna i Hercegovina: Psihološki aspekti migrantske krize u Bosni i Hercegovini

 • Neda Savić, doktorandkinja na Pravnom fakultetu, Univerzitet u Nišu, Srbija: Feminističko-vegetarijanska kritička teorija Carol J. Adams u svetlu viktimologije i zaštite životinja

Poster prezentacije:

 • Prof. dr Kesnija Butorac, Policijska akademija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Hrvatska, Dr Davorka Martinjak, pomoćnica načelnika Policijske akademije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Hrvatska, Ines Vrečko, Policijska akademija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Hrvatska: Sistem podrške i procena rizika/potreba za žrtve u Hrvatskoj

II dan (30.11.2018.)

10.00 – 11.30 Plenarna sesija 3: Izazovi podrške žrtvama

 • Prof. dr Chadley James, Fakultet društvenih nauka, Odeljenje za kriminologiju, California State Univerzitet, Sjedinjene Američke Države: Izazovi podrške žrtvama

 • Prof. dr Vesna Nikolić-Ristanović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu i Viktimološko društvo Srbije, Srbija, dr Sanja Ćopić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu i Viktimološko društvo Srbije, Srbija, Jasmina Nikolić, Viktimološko društvo Srbije, Srbija, Bejan Šaćiri, Viktimološko društvo Srbije, Srbija: Komparativna analiza sistema podrške žrtvama u izabranim državama Balkana

 • Joke Castelein, Organizacija Rondpunt, Berchem, Belgija, Muriël Booms, Institut za kriminologiju, Univerzitet u Leuvenu, Belgija: Žrtve u saobraćaju i njihove potrebe

 • Dr Chang-Moo Lee, Chung-Ang Univerzitet, Južna Koreja: Viktimizacija i zaštita ličnih podataka u Južnoj Koreji

11.30 – 12.00 Pauza

12.00 – 13.30 Plenarna sesija 4: Nevidljive žrtve

 • Prof. dr Mirjana Dokmanović, Institut društvenih nauka, Srbija: Medijsko izveštavanje o suicidu u Srbiji i viktimizacija porodica nastradalih

 • Prof. dr Kimberly McCabe, Odeljenje za kriminologiju, Lynchurg koledž, Sjedinjene Američke Države: Cyberbullying u Sjedinjenim Američkim Državama: Noviji oblik viktimizacije

 • Prof. dr Alexey Nechaev, Odeljenje za pravno regulisanje ekonomske aktivnosti, Finansijski univerzitet Ruske Federacije, Rusija: Vernik kao žrtva kriminaliteta u Ruskoj Federaciji

 • Prof. dr Gideon Greif, Shem Olam Institut za obrazovanje, dokumentaciju i istraživanje o veri i holokaustu, Izrael: Nepoznate, anonimne, zanemarene i zaboravljene žrtve Jasenovca

13.30 – 14.30 Pauza za ručak

14.30 – 16.00 Tematske sesije

Tematska sesija 5: Istanbulska konvencija i borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Srbiji
Radni jezik: srpski

 • Liljana Lončar, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, Srbija: Primena Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilјa nad ženama i nasilјa u porodici (Istanbulske konvencija): Studija početnog stanja

 • Gorjana Mirčić-Čaluković, zamenica javnog tužioca upućena u Ministarstvo pravde, Srbija: Mehanizam zaštite i podrške žrtvama prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici Republike Srbije

 • Dr Zorica Mršević, Institut društvenih nauka, Srbija: Medijski odgovorno etično izveštavanje o nasilju nad ženama

Tematska sesija 6: Viktimizacija i posebno ranjive grupe
Radni jezik: srpski

 • Prof. dr Danica Vasiljević-Prodanović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu, Srbija: Zaštita maloletnika od viktimizacije u zavodskim uslovima

 • Dr Filip Mirić, Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija: Društveni položaj osoba sa invaliditetom kroz istoriju:Viktimološki aspekt

 • Jelena Dragićević, Služba hitne medicinske pomoći, Zdravstveni centar Knjaževac, Srbija, Emilio Miletić, Služba hitne medicinske pomoći, Zdravstveni centar Knjaževac, Srbija: Socio – geografske karakteristike i najčešće uputne dijagnoze žena žrtva nasilja iz Službe hitne medicinske pomoći Zdravstvenog centra Knjaževac

 • Milana Radisavljević, specijalizantkinja na Kriminalističko-policijskoj akademiji, Srbija: Trgovina bebama radi usvojenja kao oblik viktimizacije

 • Slobodan Stojanović, Udruženje sindikata penzionera Srbije-USPS, Srbija: Viktimizacija usled tranzicionih privatizacija u Srbiji

16.00-16.15 Pauza

16.15-17.45 Okrugli sto: Društveni odgovori na delinkvenciju i viktimizaciju maloletnika u Srbiji: Ka na istraživanju zasnovanim promenama
Radni jezik: srpski

17.45-18.00 Zatvaranje konferencije

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE