Knjige


Biblioteka Viktimološkog društva Srbije raspolaže fondom od preko 1000 naslova, odnosno knjiga, časopisa i drugih publikacija iz oblasti viktimologije, kriminologije, krivičnog prava, istine i pomirenja, restorativne pravde i drugih oblasti. VDS biblioteka je dostupna kako članovima VDS, tako i drugim zainteresovanim naučnim i stručnim radnicima, studentima i drugim licima. Godišnja članarina za korisnike VDS biblioteke iznosi 800,00 dinara, a za studente osnovnih studija i postdiplomce koji nisu u radnom odnosu 400,00 dinara. Članovi VDS koji su izmirili članarinu za tekuću godinu stiču pravo da koriste VDS biblioteku. VDS biblioteka je otvorena za korisnike sredom i četvrtkom između 12 i 14 časova. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefoni Viktimološkog društva Srbije 011-228-80-40 i 011-630-30-22.


Deca (.doc; 106KB)
Kriminalitet/sankcije/restorativna pravda (.doc; 243KB)
Ljudska prava (.doc; 159KB)
Nasilje nad ženama (.doc; 88KB)
Porodično nasilje (.doc; 104KB)
Rat/istina i pomirenje (.doc; 241KB)
Seksualno nasilje (.doc; 36KB)
Trgovina ljudima (.doc; 200KB)
Žene (.doc; 316KB)
Žrtve (.doc; 107KB)
Opšte (.doc; 60KB)
Zakoni (.doc; 20KB)

 

 

 

 

     
     

Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE