Viktimološko društvo Srbije

je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

O nama

 

Služba VDS info i podrška žrtvama


Pozovite 011 228 80 40 i 011 630 30 22, pošaljite e-mail na vds@eunet.rs ili vdsrbija@gmail.com ---> ili postavite pitanje odmah ovde na našoj internet stranici --->

 

E-mail konsultacije


Drage koleginice i kolege,


Viktimološko društvo Srbije vas poziva na

intenzivni četvorodnevni trening:


Za rad sa žrtvama rodno baziranog nasilja

Mart 2018. 


Izašao je novi broj Temide br. 3/2017.

Tema broja: Žrtve i mediji


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
POVODOM 22. FEBRUARA - EVROPSKOG DANA ŽRTAVA


Nova publikacija u izdanju VDS


VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE:
20 GODINA ZALAGANJA ZA PRAVA SVIH ŽRTAVA


Nagrade Viktimološkog društva Srbije za 2017. godinu 


Povodom obeležavanja 20 godina Viktimološkog društva Srbije dodeljene su
Zahvalnice za doprinos razvoju Viktimološkog društva Srbije i unapređenju prava žrtava 


Interaktivna mapa službi i institucija za pružanje pomoći

i podrške žrtvama krivičnih dela u Srbiji 


Uplatite donaciju ili na drugi način pomozite rad službe

VDS info i podrška žrtvama

Donacije možete uplatiti na račun Viktimološkog društva Srbije, Komercijalna banka A.D. Beograd račun br. 205-4789-77

 

Ako želite da se izvinite nekome koga ste povredili
Ako želite da oprostite nekome ko je povredio vas
Ako Vam je potrebna pomoć da prevazićete neko neprijatno iskustvo

 

pratite sledeći link:  http://www.apologyletter.org/index2_ser.html


Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE