Viktimološko društvo Srbije

je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

O nama

 

Služba VDS info i podrška žrtvama


Pozovite 011 228 80 40 i 011 630 30 22, pošaljite e-mail na vds@eunet.rs ili vdsrbija@gmail.com ---> ili postavite pitanje odmah ovde na našoj internet stranici --->

 

E-mail konsultacije


Službu VDS info i podrška žrtvama možete kontaktirati putem telefona 0655486421, 063356613, 0116303022, e-maila vdsrbija@gmail.com, internet stranice www.vds.org.rs, Viber-a, WhatsApp-a, Facebook-a i Instagram naloga.

Radno vreme Službe je svakog radnog dana od 10.00-20.00h.

Online konferencija Viktimološkog društva Srbije

COVID-19 na Balkanu: obrasci viktimizacije i prava žrtava

26. i 27. novembar 2020. godine


Nova publikacija VDS!


Vodič za zaštitu žena od rodno zasnovane diskriminacije i povreda prava u oblasti rada i zapošljavanja


Ova publikacija nastala je uz finansijsku podršku Evropske unije, sufinansirana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida). Njen sadržaj je isključiva odgovornost Mreže žena Kosova, Fondacije Kvinna till Kvinna i njihovih partnera u Koaliciji protiv diskriminacije i ne odražava nužno stavove Evropske unije ili Sida. #DiskriminacijaNeRadi


Izašao je novi broj časopisa Temida br. 1 - 2020

Tema broja: Viktimizacija i različitost


 

AKTIVNOSTI VIKTIMOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE
I SLUŽBE VDS INFO I PODRŠKA ŽRTVAMA
za period 1. jul - 31. jul 2020.


 

Zaključeni sporazumi o saradnji

sa šest udruženja u obavljanju poslova

Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM)


 

Šta kao roditelj možete da učinite u vezi stresa koji izaziva epidemija Corona virusom u vasoj porodici?
Autorka Ilse Ilse Vande Valle
socijalna radnica i trenerica Razvojnih veština, Belgija

 

Nova knjiga prof. dr Vesne Nikolić-Ristanović
direktorke Viktimološkog društva Srbije


Od žrtve do pobednika:

viktimologija kao teorija, praksa i aktivizam


Izveštaj o radu Viktimološkog društva Srbije

za 2019. godinu


Uplatite donaciju ili na drugi način pomozite rad službe

VDS info i podrška žrtvama

Donacije možete uplatiti na račun Viktimološkog društva Srbije, Komercijalna banka A.D. Beograd račun br. 205-4789-77

 

Ako želite da se izvinite nekome koga ste povredili
Ako želite da oprostite nekome ko je povredio vas
Ako Vam je potrebna pomoć da prevazićete neko neprijatno iskustvo

 

pratite sledeći link:  http://www.apologyletter.org/index2_ser.html


Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE