Viktimološko društvo Srbije

je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

O nama

 

 

VIII godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije


Žrtve između bezbednosti, ljudskih prava i pravde: lokalni i globalni kontekst


30.11.-1.12.2017. Beograd

 
Registracioni formular

 

Preliminarni program

 

Press release

 

Knjiga apstrakata


 

Svečanost povodom obeležavanja

20 godina rada i postojanja Viktimološkog društva Srbije - VDS

i otvaranja VIII Godišnje konferencije VDS Žrtve između bezbednosti, ljudskih prava i pravde: lokalni i globalni kontekst

 

29. novembar 2017. godine od 18.00 - 20.00 časova

Svečana Sala skupštine grada Beograda,

Dragoslava Jovanovića br. 2.

 

Nova publikacija u izdanju VDS


VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE:
20 GODINA ZALAGANJA ZA PRAVA SVIH ŽRTAVA


Nagrade Viktimološkog društva Srbije za 2017. godinu 


Povodom obeležavanja 20 godina Viktimološkog društva Srbije dodeljene su
Zahvalnice za doprinos razvoju Viktimološkog društva Srbije i unapređenju prava žrtava 


 

Novi film u VDS produkciji
20 godina Viktimoloskog drustva Srbije

 

Služba VDS info i podrška žrtvama


Pozovite 011 228 80 40 i 011 630 30 22, pošaljite e-mail na vds@eunet.rs ili vdsrbija@gmail.com ---> ili postavite pitanje odmah ovde na našoj internet stranici --->

 

E-mail konsultacije


Interaktivna mapa službi i institucija za pružanje pomoći

i podrške žrtvama krivičnih dela u Srbiji 


Uplatite donaciju ili na drugi način pomozite rad službe

VDS info i podrška žrtvama

Donacije možete uplatiti na račun Viktimološkog društva Srbije, Komercijalna banka A.D. Beograd račun br. 205-4789-77

Izašao je novi broj Temide br. 1/2017.

Teme broja:

Bezbednost i viktimizacija: Izazovi društvenog reagovanja i zaštite žrtava


 

Ako želite da se izvinite nekome koga ste povredili
Ako želite da oprostite nekome ko je povredio vas
Ako Vam je potrebna pomoć da prevazićete neko neprijatno iskustvo

 

pratite sledeći link:  http://www.apologyletter.org/index2_ser.html


Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE