Viktimološko društvo Srbije

je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine sa ciljem da okupi što veći broj humanistički orijentisanih naučnih radnika i stručnjaka koji su zainteresovani da rade na razvoju viktimologije (nauke o žrtvama) i unapređenju zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

O nama

 

Služba VDS info i podrška žrtvama


Pozovite 011 228 80 40 i 011 630 30 22, pošaljite e-mail na vds@eunet.rs ili vdsrbija@gmail.com ---> ili postavite pitanje odmah ovde na našoj internet stranici --->

 

E-mail konsultacije


Viktimološko društvo Srbije vas poziva na intenzivnu osmodnevnu obuku:

Za rad sa žrtvama nasilja

April 2018.


 

22. februar Evropski dan žrtava

 


Saopštenje za medije


Službe za žrtve u Srbiji: Kome se obratiti i kako pomoći drugima?

 


 

Izveštaj o radu VDS u 2018. godini


Izašao je novi broj Temide br. 3/2018.

Tema broja: Starije osobe kao žrtve kriminaliteta


Profesorka Vesna Nikolić-Ristanović, direktorka Viktimološkog društva Srbije dobila je status počasne članice

Svetskog viktimološkog društva

(World Victimology Society http://www.worldsocietyofvictimology.org/ )


Uplatite donaciju ili na drugi način pomozite rad službe

VDS info i podrška žrtvama

Donacije možete uplatiti na račun Viktimološkog društva Srbije, Komercijalna banka A.D. Beograd račun br. 205-4789-77

 

Ako želite da se izvinite nekome koga ste povredili
Ako želite da oprostite nekome ko je povredio vas
Ako Vam je potrebna pomoć da prevazićete neko neprijatno iskustvo

 

pratite sledeći link:  http://www.apologyletter.org/index2_ser.html


Copyright © 2003 VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE